Copyright © 2013 by "Ekobil"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ekobil.com

Yandaki tablodaki tüm dokümanları aşağidaki linkden de indirebilirsiniz (Please Note that all the documents listed in this table can also be downloaded from the below link:)
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?entity=project&sort=project_name&dir=ASC&start=0&acronym=&limit=15&name=Kalecik&standardId=
Doküman Adı/
Document
Dili/
Language
Açıklama/Explanations
Yayın tarihi / Date Published

Türkçe /Turkish
Halkın Katılımı toplantısı sırasında görüşülen konular ve proje ile ilgili diğer bilgilerin geniş bir özetidir. / A summary of the LSC meeting and other information relevant to the project activity.
26/01/2015
Türkçe /Turkish
Projenin Kızılırmak'taki canlıların hayatına etkilerini ve alınması gereken tedbirleri değerlendiren rapor./An ecological and hydrobilogical evaluation of the impacts and mitigation measures that the project will implement in Kızılırmak River where it will be implemented.
26/01/2015
Türkçe /Turkish
Ankara İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulan ve Projenin çevresel etkilerini ve alacağı tedbirleri özetleyen doküman/ The Project Identification File Presented to the Regional Representation of Ministry of Environment and Urban Planning in Ankara
  26/01/2015
N/A
Her bir regülatör bünyesinde yer alan balık geçitlerinin teknik çizimi/A technical drawing that exhibits technical details of te fish ladders that are installed to each of the 3 weirs of the project.
  26/01/2015
İngilizce /English
Proje ile ilgili detayları ve projenin iklim değişikliğine olumlu katkısını ortaya koyan rapor.  /Project Description Document (PDD)
  26/01/2015
İngilizce /English
7 Aralık 2010 tarihinde yapılan halkın bilgilendirilmesi ve katılımı toplantısına ait ingilizce rapor. /The Local stakeholder consultation report presented to GS
  26/01/2015
GS 972 Kalecik Hydro Elektrik Power Plant
GS 972 Kalecik Hidro Elektrik Santralı-Ankara
İlginize teşekkür ederiz bu proje için geri bildirim süreci 26/03/2015 tarihinde sona ermiştir.

Thank you for your interest the feedback period for this project has ended on 25/03/2015