Copyright © 2013 by "Ekobil"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ekobil.com
İlginize Teşekkür ederiz bu proje için paydaş geri bildirim süreci 18/11/2011 tarihinde sona ermiştir.

Thank you for your attention the Stakeholders Feedback Round has ended for this project on 18/11/2011
GS1035 Senkoy Wind Power Plant
GS1035 Şenköy Rüzgar Santralı-Hatay
Yandaki tablodaki tüm dokümanları aşağidaki linkden de indirebilirsiniz (Please Note that all the documents listed in this table can also be downloaded from the below link:)
https://products.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000001895
Doküman Adı/
Document
Dili/
Language
Açıklama/Explanations
Yayın tarihi / Date Published

Türkçe /Turkish
Halkın Katılımı toplantısı sırasında görüşülen konular ve proje ile ilgili diğer bilgilerin geniş bir özetidir. / A summary of the LSC meeting and other information relevant to the project activity.
18/09/2011
Türkçe /Turkish
Hatay İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulan ve Projenin çevresel etkilerini ve alacağı tedbirleri özetleyen doküman/ The Project Identification File Presented to the Regional Representation of Ministry of Environment and Urban Planning in Hatay
  18/09/2011
İngilizce/English
Proje ile ilgili detayları ve projenin iklim değişikliğine olumlu katkısını ortaya koyan rapor.  /Project Description Document (PDD)
18/09/2011