GS 2495 Güvercin Hydroelectric Power Plant Project
GS 2495  Güvercin Hidro elektrik Santralı-Kahramanmaraş
Copyright © 2013 by "Ekobil"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@ekobil.com

Yandaki tablodaki tüm dokümanları aşağidaki linkden de indirebilirsiniz (Please Note that all the documents listed in this table can also be downloaded from the below link:)
https://mer.markit.com/br-reg/public/index.jsp?entity=project&sort=project_name&dir=ASC&start=0&acronym=&limit=15&name=Guvercin&standardId=
Doküman Adı/Document
Dili/
Language
Açıklama/Explanations
Yayın tarihi / Date Published
Türkçe /Turkish
Halkın Katılımı toplantısı ile ilgili Gold Standarda sunulan raporun bir özetidir. /A Summary of te LSC Report
17/12/2014
Türkçe /Turkish
Kahramanmaraş İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulan ve Projenin çevresel etkilerini ve alacağı tedbirleri özetleyen doküman. / The Project Identification File Presented to the Regional Representation of Ministry of Environment and Urban Planning in Kahramanmaraş
17/12/2014
Türkçe /Turkish
Projenin Çağırgan deredeki canlıların hayatına etkilerini ve alınması gereken tedbirleri değerlendiren rapor./An ecological and hydrobilogical evaluation of the impacts and mitigation measures that the project will implement in Çağirgan River where it will be implemented.
17/12/2014
Türkçe /Turkish
Projenin hidrolojik  ve jeolojik çevre ile etkileşimini değerlendiren rapor. / A hydrogeological evaluation
17/12/2014
İngilizce /English
Proje ile ilgili detayları ve projenin iklim değişikliğine olumlu katkısını ortaya koyan rapor.  /Project Description Document (PDD)
17/12/2014
İngilizce /English
23 Ağustos 2013 tarihinde yapılan halkın bilgilendirilmesi ve katılımı toplantısına ait ingilizce rapor. /The Local stakeholder consultation report presented to GS.
17/12/2014
İlginize teşekkür ederiz bu proje için geri bildirim süreci 28/02/2015 tarihinde sona ermiştir.

Thank you for your interest the feedback period for this project has ended on 28/02/2015